Referenser

Ljussättning av privat villa och trädgård i Göteborg

”När vi byggde vårt hus kände vi att det var viktigt att ta hjälp med ljussättningen då detta inte var något vi hade kunskap kring. Mia lyssnade verkligen och förstod vår vision, och anpassade sig till våra behov och stil. Vi är väldigt nöjda med det färdiga resultatet och samarbetet.”

Marie

Ljussättning av Norra Strandens trapphus

”Hökerum Bygg uppförde år 2016 bostadsområdet ”Norra stranden” i Ulricehamn. Bostäderna består av två huskroppar med vardera 13 våningsplan och trapphus med stora glaspartier som vetter mot infarten till Ulricehamn norrifrån. Byggnaderna i sig utgör ett landmärke med tanke på dess våningsantal och detta ville vi förstärka på den mörka delen av dygnet genom att ljussätta trapphusen. Mia fick uppdraget att fritt utforma ljussättningen. Resultatet blev ett levande konstverk som skapat en stolthet både för mig som byggare samt även för de boende i husen. Den slutliga kostnaden stämde också överens med den budget Mia hade fått att jobba med.”

Viktor Ståhl, VD Hökerum Fastigheter

In- och utvändig ljussättning av privat villa

När vi byggde vårt nya hus jobbade vi lite extra med några detaljer bland annat belysning, inne såväl som ute.
Vi tog därför hjälp av Mia att titta på både yttre och inre miljö.
Mia fick oss att tänka i nya banor och gjorde verkligen skillnad i val av ytor att belysa samt vid val av ljuskällor. Vi är mycket nöjda med både samarbetet och resultatet.

Victoria och Åke LindahI

Ljussättning av tandläkarpraktik Tand(an)laget

Genom en patient fick vi tips om Mia och hennes ljussättning.
Vi fick en varm, ombonad och hemtrevlig miljö i vår praktik.
Belysningen har fungerat lysande bra, och vi har fått komplimanger för den. Vi är väldigt nöjda än idag!

Amelie och Bodil, Tand(an)laget